Barter Nedir ?

Barter; farklı sektördeki firmaların bir araya gelerek mal ve hizmet takası yapıtığı bir ticaret sistemidir.

Barter sistemi, bu amaçla kurulmuş bir kurum ve sisteme dahil olan üyeler arasında oluşturulan; üyelerin, karşılıklı arz ve talepleriyle işleyen, ortak ve kapalı havuz sistemli bir pazardır.

Barter sisteminden yararlanmak için Helal Barter kapalı havuz sistemine üye olunması gerekmektedir.

Barter Havuzuna üye firmalar talepleri ve arzları doğrultusunda mal ve hizmet alış-verişinde bulunurlar.

barter


BARTER SİSTEMİ

Helal Barter Ana Sözleşmesinin karşılıklı imzalanır.

Firma, üyelik sözleşmesinde istenen evrakları eksiksiz olarak Helal Barter’a sunar.

Barter Sistemi kıymetli evrakı olan barter çeki firmaya tanımlanır.

(Üye firmalar arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan Barter Çeki’nde, yapılan işlemin tutarı TL cinsinden belirtilir. Mal veya hizmeti alan firma Helal Barter Operasyon Merkezinden onay kodu talep eder. Talebi onaylanıp yetki kodunu aldıktan sonra çekin üzerine provizyon kodunu yazar, çeki imzalayıp kaşeledikten sonra, mal veya hizmeti satın alacağı firmaya verir.) 


BARTER SİSTEMİ

Üye, barter sistemine sunacağı ürün/hizmeti ve sistemden talep edeceği ürün/hizmeti belirler.

Üye, sisteme mal veya hizmetini satmış ise sattığı miktar kadar satın alma kredisine sahip olur.

Üye, yeterli krediye sahipse; ihtiyaç duyduğu ürün/hizmeti satın almak istediğinde diğer barter üyesi ile ürün/hizmet için kalite, teslimat, fiyat ve diğer hususlarda uzlaşarak, anlaşma yapar.

Ödemeler, üyelere sözleşme esnasında tanımlanmış olan Barter Çeki ile yapılır.